PŘÍSTUP DO VZDÁLENÉ SÍTĚ PŘES POČÍTAČ, TABLET NEBO TELEFON

Jak to funguje?

Princip

Komunikaci zajišťují dvě TOSIBOX® zařízení – VPN Router a tzv. Klíč (Key). Každé je na jednom konci komunikačního kanálu.

VPN Router je na místě, kam se chcete vzdáleně připojovat. Klíč je USB modul, který zasunete do svého počítače. To je vše.

Klíč automaticky najde VPN Router a propojí se s ním. Klíč pak automaticky odemkne přístup k VPN Routeru a umožní Vám přístup k síti nebo zařízení za VPN Routerem. Funguje to i přes firewally a prakticky v jakémkoliv typu sítě.

Spojení je šifrované a odpovídá nejvyšším bezpečnostním požadavkům. Kromě spárování nemusíte nic nastavovat.

https://katalog.vaeprosys.cz/assets//img/category/TOSIBOX LOGO.jpg 

Nastavení

Není třeba nic víc, než spárovat VPN Router a Klíč. Klíč se zasune do Routeru, tím dojde k automatickému předání identifikačních údajů. Po několika minutách je spárování dokončeno. Pak můžete VPN Router umístit do vzdálené lokální sítě, se kterou se budete propojovat. Kdykoliv pak připojíte Klíč do Vašeho počítače, Klíč se s VPN Routerem automaticky najdou a propojí. Tím získáte přístup k zařízení za VPN Routerem, ať se nachází kdekoliv. Pokud není na místě vzdálené lokální sítě k dispozici pevné Internetové připojení, je možno použít i spojení přes modem. Některé routery modemy obsahují, pro ostatní jsou k dispozici odpovídající externí modemy. 

Klíč v podobě USB modulu slouží k připojení pomocí počítače. Klíč ale může být přiřazen i softwarově k telefonu nebo tabletu a zajistí Vám tak mobilní přístup. Nastavení je velice jednoduché.

Spojení mezi dvěma body i složité sítě

TOSIBOX umožňuje vytváření složitějších a rozsáhlejších struktur sítě. K dispozici jsou VPN hardwarové i softwarové huby pro vytvoření až tisíců VPN kanálů např. pro centralizovanou dálkovou diagnostiku a údržbu v oblasti automatizace nebo monitorování dat.

Výhody

  • JEDNODUCHOST - zprovoznění VPN netrvá déle než několik minut i bez IT znalostí
  • BEZPEČNOST - nejvyšší bezpečnostní standardy komunikace
  • FLEXIBILITA - spojení s jedním bodem i rozsáhlá struktura. Zajistí přehledně i tisíce připojení

Určení

  • Dálková správa, servis a monitoring
  • Centralizovaná dálková diagnostika a údržba automatizačních systémů
  • Dálkový zabezpečený přístup k informačním systémům
  • Centralizovaný sběr dat
  • Přístup do firemní sítě v případě práce doma a práce u zákazníka
  • Stálý přístup k domácí síti a NAS diskům
  • Trvalý přístup ke kamerovému a zabezpečovacímu systému

Co je TOSIBOX®

Finská společnost, která vyvinula vlastní řešení zabezpečeného dálkového přístupu a celosvětově jej patentovala. Hlavní výhodou řešení je snadné uvedení do provozu a nejvyšší úroveň ochrany dat.

Od roku 2018 je smluvním partnerem společnosti TOSIBOX® pro Českou republiku firma VAE ProSys s.r.o.

Zpět do obchodu